اخبار

مجید عشقی : شرکت 50 مبارز از مجموعه ورزشی شهرآرا

مجموعه ورزشی شهرآرا - با مدیریت مجید عشقی

مجید عشقی مدیر مجموعه ورزشی شهرآرا: با ورزشکار از مبتدی تا قهرمانی شعار مجموعه ورزشی شهرآرا است که تمام کادر فنی و مربیان متخصص در راستای این هدف تلاش می‌کنند.

مجموعه ورزشی شهرآرا با 50 مبارز در تمام رده های سنی و رشته ای در این مسابقات حضور یافته است.
وی افزود: با هنرجو از مبتدی تا قهرمانی، شعار مجموعه ورزشی شهرآرا است که تمام کادر فنی و مربیان متخصص در راستای این هدف تلاش می‌کنند.

مجموعه ورزشی شهرآرا - با مدیریت مجید عشقی
مجید عشقی
قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ واکو آسیا

دیدگاهتان را بنویسید